Välkommen till Dyröds Gård

ACTuppbyggnad

Stolta Återförsäljare för avloppsrening från

alnarpcleanwaterlogga

* lättskött
* låga driftskostnader
* inga serviceavtal
* inga kemikalier(endast kalksäck)
* kraftigt minskade slamtömningar
* robust

 

Bioreningsplantering

Ett miljövänligt och kretsloppsanpassat system för enskilt avlopp

 ACT Natural är konstruerat att under kontrollerade former efterlikna naturens eget sätt att rena människans avlopp. Det åstadkoms genom att utnyttja naturliga mikroorganismer och vattenväxter. Denna kombination har en fenomenal förmåga att rena avloppet från skadliga ämnen.

ACT Natural™ uppfyller myndigheternas krav på rening utan användning av kemikalier. Systemet bidrar till det naturliga kretsloppet genom att näringsämnen såsom fosfor på ett hållbart sätt kan återföras till jorden där den hör hemma.

Enkelt, lättskött och robust

ACT Natural™har låg energiförbrukning och behöver inte heller slamtömmas regelbundet. 
I förbehandlingssteget ProACT® bryts slammet ner av mikroorganismerna istället för att som i en trekammarbrunn bara samlas upp.
Systemet kräver mycket lite tillsyn och består av få rörliga delar vilket gör att systemet är mycket robust och driftsäkert.

 

YTTERLIGARE INFO PÅ ACT:S HEMSIDA

 
VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS SOM ÅTERFÖRSÄLJARE? KLICKA HÄR!

1J6B4512Efter att ha deltagit i en studiecirkel i vår lokala LRF-förening fann vi att just denna avloppsreningsmodell bäst motsvarade våra önskemål och dessutom med råge. De avloppslösningar som fanns att tillgå uppfyllde inte de krav vi ställde på ett enskilt avlopp då vi är ekobönder och ville ha både miljö, driftssäkerhet samt lång livslängd. Under studietiden besökte vi anläggningar av varierande typ i drift och besökte också återförsäljare. Det slutade med att vi beslutade installera ACT Natural hos oss och flera av våra grannar och vänner har följt efter. Det kändes självklart att vi också skulle bli återförsäljare då vi starkt tror på och vill hjälpa till att etablera detta till ett självklart förstahandsval för de som är i behov av att förnya sitt avloppssystem.

Det vi fick på köpet var dessutom ett VACKERT avlopp som bidrar till naturens kretslopp då fosforn som tas upp är fullvärdigt gödselmedel som inte behöver deponeras.  Det är det inte många som kan stoltsera med:)