Välkommen till Dyröds Gård

 

Bioreningsplantering

Ett miljövänligt och kretsloppsanpassat system för enskilt avlopp

 ACT Natural är konstruerat att under kontrollerade former efterlikna naturens eget sätt att rena människans avlopp. Det åstadkoms genom att utnyttja naturliga mikroorganismer och vattenväxter. Denna kombination har en fenomenal förmåga att rena avloppet från skadliga ämnen.

ACT Natural™ uppfyller myndigheternas krav på rening utan användning av kemikalier. Systemet bidrar till det naturliga kretsloppet genom att näringsämnen såsom fosfor på ett hållbart sätt kan återföras till jorden där den hör hemma.

Enkelt, lättskött och robust

ACT Natural™har låg energiförbrukning och behöver inte heller slamtömmas regelbundet. 
I förbehandlingssteget ProACT® bryts slammet ner av mikroorganismerna istället för att som i en trekammarbrunn bara samlas upp.
Systemet kräver mycket lite tillsyn och består av få rörliga delar vilket gör att systemet är mycket robust och driftsäkert.

 

YTTERLIGARE INFO PÅ ACT:S HEMSIDA

 
VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS SOM ÅTERFÖRSÄLJARE? KLICKA HÄR!