Välkommen till Dyröds Gård

1J6B4512Efter att ha deltagit i en studiecirkel i vår lokala LRF-förening fann vi att just denna avloppsreningsmodell bäst motsvarade våra önskemål och dessutom med råge. De avloppslösningar som fanns att tillgå uppfyllde inte de krav vi ställde på ett enskilt avlopp då vi är ekobönder och ville ha både miljö, driftssäkerhet samt lång livslängd. Under studietiden besökte vi anläggningar av varierande typ i drift och besökte också återförsäljare. Det slutade med att vi beslutade installera ACT Natural hos oss och flera av våra grannar och vänner har följt efter. Det kändes självklart att vi också skulle bli återförsäljare då vi starkt tror på och vill hjälpa till att etablera detta till ett självklart förstahandsval för de som är i behov av att förnya sitt avloppssystem.

Det vi fick på köpet var dessutom ett VACKERT avlopp som bidrar till naturens kretslopp då fosforn som tas upp är fullvärdigt gödselmedel som inte behöver deponeras.  Det är det inte många som kan stoltsera med:)