Välkommen till Dyröds Gård

Bli av med GROT, stamved av löv och sly och tjäna en slant!
Eller köp flis för eldning, fallskydd i lekparker, beläggning i paddock mm.
Vill du ha hjälp med avverkning av din skog eller bortforsling av GROT och sly efter avverkningen? Vi förmedlar tjänster på entreprenad, såsom avverkning, försäljning och flisning av skog. Låt oss hjälpa dig med bortforsling och försäljning av din skog, hela eller delar av arbetet. Vi förmedlar kontakter med entreprenörer och har köpare av flisen. Tillsammans finner vi den optimala lösningen för just dina behov.

Flisservice utföres inom Kungälvs kommun med omnejd.

 

flistugg storsäck flisFlistugg i arbete

Storsäck med lövträflis      1 1/2 kubik hämtpris 900,- inkl. moms

Pant för säcken tillkommer med 100,- inkl moms.

 

Perfekt för användning till marktäckning av rabatter, gångar etc.