Kör E6:an - Kör av vid avfartsnr:86 Kungälv,sjukhus - efter avfarten tag höger mot Lilla Edet -kör rakt fram genom Diseröds samhälle - sväng vänster vid skylt: Svartedalen, Lysegården, Golfbana - Kör till skylt Dyröd 2 och sväng vänster - Följ grusvägen ca 2 km tills du kommer till 5 röda brevlådor - Här ligger vår gård!

Om ni mot all förmodan skulle tveka om vägen, så ring på telnr:0303-223117 eller 0768 333737 eller 0705-17 17 59

GPS koordinater:

N 57 93840
E 11 99160