Välkommen till Dyröds Gård

Storsäck med lövträflis      1 1/2 kubik hämtpris 750,- inkl. moms

Pant för säcken tillkommer med 100,- inkl moms.

 

Perfekt för användning till marktäckning av rabatter, gångar etc.