ÅTERFÖRSÄLJARE AV ACT NATURAL

BIORENINGSVERK FÖR ENSKILT AVLOPP

Ett miljövänligt och kretsloppsanpassat system för enskilt avlopp

ACT Natural är konstruerat att under kontrollerade former efterlikna naturens eget sätt att rena människans avlopp.
Det åstadkoms genom att utnyttja naturliga mikroorganismer och vattenväxter.
Denna kombination har en fenomenal förmåga att rena avloppet från skadliga ämnen.ACT Natural™ uppfyller myndigheternas krav på rening utan användning av kemikalier.
Systemet bidrar till det naturliga kretsloppet genom att näringsämnen såsom fosfor på ett hållbart sätt kan återföras
till jorden där den hör hemma.

Enkelt, lättskött och robust

ACT Natural™har låg energiförbrukning och behöver inte heller slamtömmas regelbundet.

I förbehandlingssteget ProACT® bryts slammet ner av mikroorganismerna istället för att som i en trekammarbrunn
bara samlas upp.
Systemet kräver mycket lite tillsyn och består av få rörliga delar vilket gör att systemet är mycket robust
och driftsäkert.


VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS SOM ÅTERFÖRSÄLJARE? KLICKA HÄR!

Vi på Dyröds Gård och  vårt avlopp

Efter att ha deltagit i en studiecirkel i vår lokala LRF-förening fann vi att just denna avloppsreningsmodell bäst motsvarade våra önskemål och dessutom med råge.

De avloppslösningar som fanns att tillgå uppfyllde inte de krav vi ställde på ett enskilt avlopp då vi är ekobönder och ville ha både miljö, driftssäkerhet samt lång livslängd.
Under studietiden besökte vi anläggningar av varierande typ i drift och besökte också återförsäljare.

Det slutade med att vi beslutade installera ACT Natural hos oss och flera av våra grannar och vänner har följt efter.
Det kändes självklart att vi också skulle bli återförsäljare då vi starkt tror på och vill hjälpa till att etablera detta till ett självklart förstahandsval för de som är i behov av att förnya sitt avloppssystem.

Det vi fick på köpet var dessutom ett VACKERT avlopp som bidrar till naturens kretslopp då fosforn som tas upp är
fullvärdigt gödselmedel som inte behöver deponeras. Det är det inte många som kan stoltsera med:)

Vad avgjorde vårt val av avloppslösning?

MILJÖTÄNKET


“Naturlig rening utan  kemikalier lockade mig.

Att de naturliga microorganismerna

tom tar hand om läkemedelsrester är häftigt tycker jag. Jag gillar kretsloppstanken, dvs att om man har komplett system  inte behöver göra slamtömningar. Det sparar

ju på naturens resurser med mindre transporter..


Tarja 


LÅNGSIKTIGT VAL


“Jag vill slippa tänka på byte av avlopp på flera år,

så detta kändes helt rätt

då avloppet 

är framtidssäkrat.

Jag ville slippa

binda upp mig på diverse underhållsavtal

för att slippa obehagliga ekonomiska

överraskningar


Carl-Olof


VACKERT AVLOPP


“Att avloppet dessutom är vackert och passar in i vilken trädgård som helst 

är ju inte många som kan stoltsera med :)


Tarja


I galleriet nedan ser du flera vackra avlopp av varierande slag.


VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR  GÖTEBORGOMRÅDET OCH SÖDRA BOHUSLÄN

Göran Mark

Jag heter Göran, bor i Ljungskile och samarbetar med Carl-Olof.

Om Ni vill ha hembesök för rådgivning så är det sannolikt mig Ni träffar.

Tel: 0723-410143

goran.mark@alnarpcleanwater.se

Carl-Olof Samuelsson

Jag lever och arbetar på Dyröds Gård tillsammans med min fru Tarja. Om ni vill se ett bioreningsverk i drift så välkommen till oss där det nu varit i drift i 8 år.


Boka informationsmöte


Ring eller maila oss för att boka ett informationsmöte då vi ofta är ute på fält.Kontor för kundbesök


Adress: Stenhålt 289

442 92  Romelanda


Var finner du oss?


Carl-Olofs gårdskontor där vi också tar emot för kundmöten ligger i Romelanda norr om Kungälv nära Romesjön.

Utanför kontoret kan du besöka ett avlopp i drift. Maila eller ring om du vill möta ngn av oss för information.